Szanowni Państwo,

Tegoroczna, 14 edycja Spotkań będzie podsumowaniem 3 letniego cyklu, w ramach którego postanowiliśmy Państwu zaprezentować spektakle teatru tańca powstałe pod wpływem inspiracji różnymi dziedzinami sztuki. Poprzednie 2 edycje ukazywały relacje tańca ze sztukami plastycznymi oraz literaturą. W tym roku przyszedł czas na  najbliższą tanecznemu sercu muzykę.


W tegorocznym nurcie inspiracji zobaczymy spektakle, w których choreografowie i tancerze nawiązali szczególny, twórczy związek z kompozytorami i muzykami. W wyniku ich współpracy powstały oryginalne spektakle, w których muzyka, najczęściej współczesna, ale także klasyczna, stanowi niezwykle istotny element choreograficznej kompozycji, a zazwyczaj jest wręcz „siłą napędową” dla tańca.


Jednak nie tylko spektakle będą okazją do spotkania z inspirującą muzyką. Każdy dzień festiwalowy zakończy się koncertem z muzyką graną na żywo przez muzyków i kompozytorów bądź to aktualnie biorących udział w spektaklach festiwalowych, bądź współpracujących w przeszłości z choreografami i tancerzami.


Prezentacje spektakli i koncerty zostaną uzupełnione o inne wydarzenia, bez których już trudno sobie wyobrazić Lubelskie Spotkania: warsztaty tańca współczesnego prowadzone przez artystów prezentujących swoje spektakle podczas Festiwalu, konferencję naukową organizowaną we współpracy z Zakładem Teatrologii UMCS poświęconą relacjom tańca i muzyki we współczesnym teatrze tańca, nocne rozmowy z artystami – wyjątkowe spotkania i dyskusje z twórcami sprzyjające zrozumieniu twórczych motywacji.


Niezwykłym uzupełnieniem tegorocznej oferty programowej będzie prezentowany w Kinie Bajka cykl filmów z serii Forward Motion pozyskany dzięki współpracy z British Council. Jest to zbiór obrazów poświęconych sztuce tańca, wybranych przez wybitnych artystów i znawców spośród najlepszych produkcji brytyjskich ostatnich lat.


Tegoroczna edycja Spotkań ma też symboliczny wymiar ze względu na utworzenie Instytutu Muzyki i Tańca, powołanego w październiku tego roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako rezultat usilnych  starań środowisk tanecznych z całej Polski, z istotnym udziałem tancerzy z Lublina. Festiwal będzie więc znakomitą okazją do rozmów na temat możliwości jakie otwierają się przed nami wraz z utworzeniem tej długo oczekiwanej instytucji.


Niech więc będą Spotkania wielkim świętem tańca i muzyki, dwóch dziedzin sztuki zjednoczonych w artystycznej symbiozie, ku radości nas wszystkich.


Lubelski Teatr Tańca