PKP / Polska

TakatakaTakataka: Łycha z Wrocławia (Ziemia Planeta Ludzi, Katar) i Koolor z Lublina (Miąższ, Blisko Pola) i Gwader z Łodzi (Puch, Commodore/Gwadera, Blisko Pola, KrewIKłaki) i zaczęło się w Jazzdze później Affogato i Takataka Takataka w nocy jazda do Lwowa na Jazz Bez Festiwal i dalej dalej dalej TakatakaTakatakaTakatakaTakataka bliżej siebie, bliżej Was, bliżej pola.

Jest free jest jass jest wolność ........

Piotr Gwadera - Drums

Piotr Łycha Łyszkiewicz - sax

Krzysztof Kolor Gadzało - double bass