KONTAKT


Biuro organizacyjne: Anna Kalita, Beata Mysiak, Anna Żak, Wojciech Kaproń, Ryszard Kalinowski, Konrad Kurowski

Centrum Kultury w Lublinie - Lubelski Teatr Tańca

ul.Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. +48 81 466 61 46
fax +48 81 536 03 28

taniec@ck.lublin.pl
www.dancefestival.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca

www.ltt.art.pl

Centrum Kultury w Lublinie

www.ck.lublin.pl

Image Map