PRASA

Spotkania Teatrów Tańca

redPor, Gazeta Wyborcza, 7 listopada 2001

15 listopada rozpoczyna się piąta edycja Międzynarodowych Lubelskich Spotkań Tańca Towarzyskiego. Festiwal będzie okazją do debaty nad powołaniem w Lublinie Ośrodka Tańca Współczesnego, instytucji dokumentującej, promującej i rozwijającej taniec współczesny.

Z tegoroczną edycją Spotkań Teatrów Tańca związany jest projekt stworzenia w Lublinie - w oparciu o lokalowe, techniczne i merytoryczne zaplecze Centrum Kultury w Lublinie - Ośrodka Tańca Współczesnego, który w swej działalności ukierunkowany byłby na Europę Środkowo-Wschodnią. Organizatorzy festiwalu, przywołując doświadczenia dotychczasowych lubelskich imprez, piszą: "Ośrodek zająłby się gromadzeniem archiwum, wideoteki i elektronicznej bazy danych związanej z tańcem współczesnym w Polsce i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o edukacji. Poprzez prezentację najciekawszych polskich i zagranicznych choreografii Ośrodek aktywnie promowałby tę formę sztuki, a wykorzystując dobre tradycje Lublina jako miasta uniwersyteckiego i teatralnego, oddziaływałby na środowiska kulturalne w Polsce, zwłaszcza w regionie wschodnim." Zostało przygotowane kalendarium powstawania takiego Ośrodka. Zakłada ono najpierw utworzenie w roku przyszłym zawodowego teatru tańca współczesnego, zespołu opartego początkowo na osiągnięciach Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej (i wsparciu znanego choreografa Hanny Strzemieckiej). W Polsce istnieje tylko jeden zawodowy teatr współczesnego baletu (Polski Teatr Tańca w Poznaniu) i tańca współczesnego (Śląski Teatr Tańca w Bytomiu). Sam Ośrodek miałby być utworzony w roku 2003, z dyrektorem artystycznym Jackiem Łumińskim (dyrektor Śląskiego Teatru Tańca, prezes Polskiego Stowarzyszenia Tańca Współczesnego).

LINKI

Serwisy recenzyjne

›  nowytaniec.pl


›  Critical Dance